Proizvodnja: Drežnik 108, Drežnik Brezovički

Lorca Coffee & wine bar, Svetice 26

Caffe bar Kolding, Berislavićeva 8

Kazališna kavana Kavkaz

Restoran Stara Vura

Restoran caffe bar Meandar

Restoran Paesano

Caffe Bar Linea

Kavana Palainovka

Bonk Coffeeshop & Bikeshop